தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் !!!!!

யவன் என்ன சொன்னா எனக்கென்ன ....???
எனக்கு இது தான்டா புது வருஷம், தமிழர் திருநாள் எல்லாம்....

போங்கடா நீங்களும் உங்க அரசியலும் ...
காரி துப்பிடபோரேன் ...

தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் !!!!!

Wednesday, April 14, 2010 by Hari
Categories: , , , | Leave a comment

Leave a Reply