சூப்பர் விளம்பரம் ... தீரீஷான்னா தீரீஷா தான் !!!

Did anybody see the new Pothy's Ad for Samudrika Pattu. Finally they've got a good model for the title. Theereesha is beautiful, is an understatement.

ஒன்னு மட்டும் நல்லா புரியுது ...
சுத்தி சுத்தி எல்லாரும் நான் சொல்றதை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க..
புடவை தான் பெண்ணுக்கு அழகு.. !!! :) :D

Video embedded.. :) Enzoi !!!!

Wednesday, June 9, 2010 by Hari
Categories: , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply