ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ப்பா... இப்போவே கன்ன கட்டுதே ...

This is definitely a clear case of going overboard... :P

I was googling for updates for Enthiran and this was what I found.

KannaKattuthey

கண்ணுங்களா... உங்களுக்கே இது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல ?

This definitely deserves to come on my Enna Kodumai Tag…. :P

Thursday, September 30, 2010 by Hari
Categories: , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply